Tussenstanden

Tilburg, 31 maart 2012 – De avond vordert, de saté is achter de kiezen, bier is geschonken.

U bent vast benieuwd naar de tussenstanden:

Gezelligheid vs. Tom, 1-0
Reserve Reserves vs. Crème Brulee 0-1
Reserve Reserves vs. TomTom, 0-1
GGL vs. Stapavondje, gestaakt
Reserve Reserves vs. Psychologie Studentes, niet op komen dagen.