Valse start GK(ex)L

Deelname Third Series én seizoen 2010 in gevaar

Met nog iets meer dan een week te gaan pakken er donkere wolken samen boven het kale hoofd van een aspirant lid van de Reserve Reserves. Daar waar het enthousiasme op de training op potentie duidde, vallen bij het bekijken van de bankrekening de schellen van de ogen bij de Papieren Coach. Het aspirant  lid heeft nog steeds niet de bijdrage voor de Third Series betaald!

Een oplettend volger van deze site moet weten dat wanbetalers niet geduld worden in het team, en dat als er wél afwijkend betaalgedrag vertoond wordt, er drastische maatregelen worden genomen. De virtuele schandpaal heeft kennelijk niet het gewenste afschrikwekkende vermogen. Overigens geldt dat niet voor mensen die eerder gefixeerd het genoegen van de schandpaal hebben mogen ondergaan. Een compliment aan de gebroeders C. is hier dan ook aan op z’n plaats. Netjes betaald jongens! (J.C., uit het overgemaakte bedrag maak ik op dat er voor jouw gast op een andere manier wordt afgerekend?)

Terug naar de kwalijke zaak: Tom Urbanus, nooit zo groot geweest, nog steeds kaal, geen leider meer, heeft de wens uitgesproken, dat als hij thuis de onderhandelingen wint, er wellicht een hypothetische kans bestaat dat hij misschien wel in aanmerking zou willen kunnen komen, deel uit te maken van het roster van het Reserve Reserves Team van 2010.

donkerewolk
Mochten al die puzzelstukjes op z’n plaats vallen dan zou hij, omdat de horde ballotage commissie al genomen is, in aanmerking kunnen komen voor een plekje. Ware het niet dat de penningmeester dit zal tegenhouden als de financiën niet op orde zijn. Er worden inmiddels geluiden gehoord die duiden op een herstemming in de ballotage commissie.

En dan nog iets: Paparin, Kroaat, Peanut, Da Souza, Kroket, Jariño, betalen jullie ook even aub.

Bankrekening: 46.33.69.572
t.n.v. R. Bouwman, Amsterdam