Jariño Alert

Amsterdam, 11 juni 2010 – De mailbox liep over, de telefoon stond niet stil. Dat Ed de Kroket behendig is met de moderne communicatiemiddelen was bekend, maar ook Jariño weet tegenwoordig van wanten. Wie tot tien kan tellen, kan de hele wereld bellen?!

Wat was er nu allemaal aan de hand? Na goed bestuderen van de nieuw gepubliceerde statistieken hadden beide heren problemen met de op hun regeltje verschenen cijfertjes. Paniek in de tent! Voor dit soort communicatie heeft de PC eigenlijk geen goed woord over. Hieronder het enige dat er nog over gezegd dient te worden:

Mochten er in de loop van dit seizoen nog meer van dit soort kleinzieligheden optreden dan dient er direct alarm geslagen te worden. Dit alarm kan zowel via de SMS als via de mail verstuurd worden. De boodschap dient te beginnen met de tekst “Jariño Alert” gevolgd door het cijfertje dat de fout zou bevatten, en indien bekend het correcte cijfertje.

Hieronder de geüpdate versie van de stats van 6-6-2010

Batting