Jaar: 2009

Niets is zeker…

Op maandag 26 oktober hebben de Reserve Reserves voorafgaand de training en petit comité een pittige vergadering gehad waarbij wat harde noten gekraakt zijn (sorry Keet, volgende keer ook maar een tok om?).

Hieronder de agendapunten met het resultaat:

Definitieve af- en aanhakers
– Er zijn geen definitieve afhakers, zelfs Ivo wil nog meevoetballen. Kennelijk verdient hij goed met z’n pr-gelul want het is een hoop contributie voor 6 maandagavonden.
– Er zijn geen definitieve aanhakers, omdat de transferperiode gesloten is betekent dit dat we geen aanwas krijgen van spelers die in seizoen 2009 ingeschreven stonden bij een andere honkbalvereniging. Verder zijn alle mogelijkheden nog open.

Verzoek aan de bond vrijdag/zondag spelen
Ondanks het feit dat onze ongekroonde MVP van dit seizoen regelmatig moet werken op vrijdag, en de Papieren Coach ook voor spelen op zondag was, heeft ‘de groep’ besloten dat er een voorkeur voor spelen op vrijdagavond is. Dit zal doorgegeven worden aan de bond. Omdat het nog totaal onduidelijk is of we er überhaupt iets over te zeggen hebben en de schema’s voor het eerste en de rookies ook ingepast moet worden is nog niets definitief.

Nieuw materiaal
Er moet een aantal knuppels aangeschaft worden. De keuze van de Eastons van afgelopen jaar was een niet erg gelukkige. De wens bestaat in plaats daarvan een aantal TPX’en aan te schaffen. Het is niet duidelijk of dit ook binnen de club te organiseren valt. Kortom, de keuze voor knuppels is nog niet definitief.

Schema roulatie spelersvrouwen
Omdat de samenstelling van het team nog niet definitief is, is het roulatieschema ook nog niet definitief.

Nieuwe regels piekenpot
Het voorstel voor meer regels voor de piekenpot en een strengere handhaving is afgewezen. Het tegenvoorstel dat hiervoor gedaan is: het aan het begin van het seizoen storten van een klein bedrag is in beraad. Of dit gaat gebeuren, en zo ja, welk bedrag, is nog niet zeker.

Oefenwedstrijden 2010
Er zijn nog geen oefenwedstrijden gepland. Wel is er contact met Solingen en wordt er geprobeerd aldaar een wedstrijd in te plannen. Het ziet er goed uit, maar niets is definitief.

Teamuitje 2009/2010
Het voorstel van de Vliegtuigbouwer voor een stranddag in januari heeft het niet gehaald. Ondanks het feit dat er ook in november geen geschikte datum geprikt kon worden is besloten voorlopig af te zien van het inplannen van iets gezelligs. Als het oefenweekend in Solingen doorgaat wordt het Teamuitje geschrapt, maar dat is nog niet zeker.

Wat wel zeker is, is dat de Papieren Coach weer wat kan bijslapen na een paar intensieve weken honkbal kijken. Yankees win!!

nietsiszeker

De week van een Papieren Reserve Reserves Coach (4)

Donderdag

Onder druk wordt alles vloeibaar. Mentaal was de PC zich al aan het opmaken voor 28-3 en 31-7 wedstrijden. De extra scoreblokken, tippex en penvulling stonden al in optie. Het statistieken bestand was aangepast en klaar gemaakt voor ‘double didgits’ voor iedereen. Maar gelukkig niet nodig. De Home Plate 41 extra arriveerde om twee minuten voor vier in menig mailbox. 23uur en één minuut na de fatale melding werd de feitelijke degradatie van de Reserve Reserves ongedaan gemaakt. In seizoen 2010 spelen we gewoon weer in de hoofdklasse aluminium, dit jaar officieel betiteld als 1ste klasse GECORRIGEERDE INFORMATIE OVER DE OPZET HONKBAL COMPETITIE 2010 In navolging van het besluit van de Bondsraad (maart 2009) zal de competitie HONKBAL voor het seizoen 2010 de navolgende opzet en indeling krijgen. TOPSPORT HONKBAL COMPETITIE 2010: Hoofdklasse                                      8 Standaardteams Spelen om kampioenschap NL Overgangsklasse                              12 Standaardteams (vroegere 1e klasse)                          Spelen om promotie naar hoofdklasse Rookie League                                  8 Reserveteams van hoofdklasse teams WEDSTRIJDSPORT HONKBAL COMPETITIE 2010 (was breedtesport) 1e klasse                               24 teams                                              Spelen om kampioenschap NL breedtesport Promotie naar Topsport mogelijk 2e klasse                               Spelen om promotie naar 1e klasse – mits standaardteam 3e klasse                              Spelen om promotie naar 2e klasse 4e klasse                              Spelen om promotie naar 3e klasse – vrije inschrijving

De week van een Papieren Reserve Reserves Coach (3)

Woensdag

Al dan niet uitgelokt door het brutale verzoek van dinsdag, maar op woensdag begon het gelazer pas goed. Home Plate 41, met daarin de nieuwe competitieopzet viel op de virtuele deurmat: INFORMATIE OVER DE OPZET HONKBAL COMPETITIE 2010 In navolging van het besluit van de Bondsraad (maart 2009) zal de competitie HONKBAL voor het seizoen 2010 de navolgende opzet en indeling krijgen. TOPSPORT HONKBAL COMPETITIE 2010: Hoofdklasse                                      8 Standaardteams Spelen om kampioenschap NL Overgangsklasse                              12 Standaardteams (vroegere 1e klasse)                          Spelen om promotie naar hoofdklasse Rookie League                                  8 Reserveteams van hoofdklasse teams WEDSTRIJDSPORT HONKBAL COMPETITIE 2010 (was breedtesport) 1e klasse                               24 Standaardteams                                              Spelen om kampioenschap NL breedtesport Promotie naar Topsport mogelijk 2e klasse                               Spelen om promotie naar 1e klasse – mits standaardteam 3e klasse                              Spelen om promotie naar 2e klasse 4e klasse                              Spelen om promotie naar 3e klasse – vrije inschrijving De Reserve Reserves zijn allerminst standaard en mogen dus niet in de 1e klasse uitkomen. Het resultaat is funest voor de Rookies die in 2010 hun 22ste verjaardag vieren. Waar moeten ze heen om op niveau te kunnen blijven spelen? Hoe hou je ook de aansluiting met de Topsport, al die standaard teams worden op niveau gehouden door het hoge niveau dat de Reserve Reserves meenemen. Top honkbal in Nederland wordt door dit besluit schier onmogelijk gemaakt! Woensdagavond is er alweer druk gelobbyd, niet in de laatste plaats door de teams die de Third Series al jaren tot een succes maken. Om grote uitstroom te voorkomen werd tussen de GGL en PC afgesproken alles stil te houden, helaas lag Remco T. verveeld thuis op de bank met een rugpijntje, en besloot hij de Home Plate voor de verandering ook ‘ns goed door te nemen, waarna hij in paniek al zijn vriendjes en vriendinnetjes heeft gebeld en ge-sms’t. In tegenstelling tot het DSB debacle was hier dus wel duidelijk waar het lek zat.

De week van een Papieren Reserve Reserves Coach (2)

Dinsdag

De meeste kampioenen uit Bussum hebben zich uitgesproken voor het spelen van zoveel mogelijk wedstrijden op vrijdagavond. Omdat de ongekroonde MVP van het seizoen (enkel en alleen omdat werpers hier niet voor in aanmerking komen) deze voorkeur niet deelt, en zelfs pertinent afkeurt, met enige tegenzin bij een aantal HCAW prominenten aangedrongen op het doen van een verzoek met die strekking bij de bond.

De week van een Papieren Reserve Reserves Coach (1)

Maandag

Vol goede moed toog de Papieren Coach afgelopen maandag naar de Vallei om de conditie én hand-oog-voet coördinatie van de Reserve reserves weer ‘ns goed te testen. Met de nodige blessures die goed getimed dus buiten het seizoen vallen was de opkomst verwachting niet torenhoog. Het aantal spelers dat echter de moeite had genomen de handschoen uit het vet te halen, voor zover die er al in was geweest, was beneden peil. Voor a.s. maandag wil ik hierbij dus dreigen met de digitale schandpaal. Zonder afmelding niet opdagen betekent… Dat zul je dan wel zien. Woody, het waren 12 fantastische minuten! Rond tien over half negen werd het pijnlijk duidelijk. We zouden met z’n vijven blijven die avond. Een bijzonder onhandig aantal voor het warmvoetballen. Woody, verstandige jongen, besloot eerst wat warm te gaan lopen terwijl de broertjes C. en Papieren Coach de verschrikkelijke Jariño handig de (voet)bal wisten af te houden. Om de conditionele lat niet direct té hoog te leggen werd besloten over de breedte een partijtje warm te voetballen. Twee tegen twee, één Reserve Reserve als reserve. In de dertiende minuut was de pret alweer over. Het altijd al kwetsbare lichaam van Woody begaf het nadat hij een sprint van Jariño verloor. Geschokt bleef de rest stil staan, een sprint verliezen van Jariño, mentaal zal de klap het hardst geweest zijn. De wiffle bal batting practice werd vervolgens aangegrepen om de nodige swings te maken. Nog een paar van dit soort trainingen en er gaat geen curvebal meer langs in 2010!